O čem dnes přemýšlím: ..jin a jang – žena a muž…..

Být ženou je požehnané, stejně tak jako být mužem… obojí je prostě jednou z projevů lidské existence… vyjadřuje i obecnou symboliku harmonie vesmíru – jin a jang… jednota protikladů která tvoří společně dokonalost, harmonii…

Žena, projevené jin a muž projevený jang nejsou v protikladu, ale společně mají šanci vytvářet harmonii… v přírodě, kde neexistuje „ego“, emoce,…. je podle mě poněkud přímočařejší , zřetelnější  projevování harmonie jin a jang….

U nás u lidí je projevování tohoto principu složitější o to, že máme Ego, emoce, prožíváme se na vědomé úrovni a naše emoce, mysl, Ego nás často matou a potom rovnováhu jin a jang nevědomě porušujeme a přicházíme tak energii…

Energie současného období je silně jangová, jin je obecně oslaben… proto prožíváme více výkyvů a konfliktů, vnějších i vnitřních.. můžeme však obecné tendence, pokud je známe přijmout a vlastním konáním, myšlením, prožíváním můžeme prostor pro výkyvy a konflikty ve vlastním životě poněkud zmenšovat a naopak vytvářet prostor pro rovnováhu…

V dnešním světě se jang , jeho průraznost, tvrdost, soupeření, tendence ovládat, bojovat převažují a to i na úrovni fungování vztahů mezi lidmi, mezi partnery, v oblasti řízení podniků, ve veřejné správě, mezi státy a národy… proto často dochází ke střetům, ke konfliktů, stále je tendence tvrdě se prosazovat proti druhým, konkurovat si, bojovat…jang chce bojovat, jin se chce domluvit…

Převažující energií ženy , jinovou energií je měkkost, poddajnost, vlhkost,  převažující  energií muže, jangovou energií je průraznost, tvrdost…ale i žena má v sobě jangovou energii a muž jinovou, žena v sobě má i mužskou energii a muž zase ženskou… pokud chtějí spolu vytvářet harmonický vztah, komunikaci, je třeba, aby žena svoji jangovou energii “ předala muži“… a muž svoji jinovou „předal ženě…. jak to udělat?…. jednoduše a zároveň složitě… nejprve musím přijmout toto vlastní energetické založení, potom s ním mohu nakládat: jako žena budu více rozvíjet své jinové stránky, jako muž zase své jangové, přitom le nebubu tu protikladnou potlačovat.. zdá se vám to poněkud nesrozumitlené?… Může se vám to tak zdát, protože rozumem se toto téma dosti těžko pojímá… jde prostě o energie… zde je cesta zapojení vlastních pocitů, intuice, tam se potom vynořují cesty a řešení… i v oblasti sexu může docházet k vyla’dování energií… harmonický sex mezi partnery nám pomáhá ženě předat svůj jng muži a muži zase předat svůj jin ženě… V dnešním „přejangovaném světě“ to není úplně jednoduché, ale jde to…