Andělské cvičení – Jak rozproudíme toky lymfy – chůzí a pohybem paží

Toky lymfy v našem těle určují náš stav fyzický i psychický, určují naši odolnost, imunitu, psychickou vyrovnanost.

Proudění lymfy můžeme podpořit zcela jednoduše, třeba obyčejnou chůzí…nejlépe někde v přírodě, na čerstvém vzduchu… naše chůze by měla být přirozená, trošku svižná, ruce přitom dělají zcela přirozený pohyb, kývou se dopředu a dozadu…my přitom pěkně dýcháme…. tuto chůzi bychom měli provádět asi 20 minut…. nejlépe každý den

 

Dalším příjemným cvikem na rozproudění lymfy je cvik v postoji – nohy trochu od sebe, kolena volná, trup vzpřímený, oběma pažemi  současně budeme  jemně máchat dopředu a dozadu, přitom se lehce pohupujeme v kolenou…. díváme se stále dopředu, hlavu nepředkláníme ani neotáčíme. Tento cvik opakujeme alespoň 20x.

Obměnou tohoto cviku je cvik další,   při němž mácháme každou zvlášť, jednou začneme dopředu a tou druho dozadu, opakujeme 20x.

Vyzkoušejte, jak příjemné a účinné jsou to cviky.