Pygmejové a jejch tance pro život

Pygmejové jsou docela malí lidé, jejichž domovem je džungle… nemají život jednoduchý, ale dokáží se radovat z maličkostí, dokáží se vyrovnávat s těžkými situacemi…

…a tančí… tančí pro život… tanec je pro Pygmeje prostředem, kterým ovlivňují svůj život….tančí, aby jim příroda dala dost medu, dobré  úlovky zvěře, aby jim dala déšť, slunce, ..tancem řeší spory mezi příslušníky kmene, výchovu dětí, vztahy mezi sousedy …. tancem léčí, tancem komunikují se svými předky a duchy džungle…

Celý kmen se sejde a třeba tančí, aby dva mladí, kteří v sobě našli zalíbení dokázali žít v lásce, tančí, aby dobře proběhlo těhotenství aby dobře proběhl porod, ale tančí taky aby je neohrožovaly loupeživé hordy žoldáků a aby postupující „civilizace“…. neničila jejich džungli…..

Možná jsou z našeho hlediska primitivní, zaostalí… bydlí v chýších z větví, odívají se do listí, chodí bosí, živí se sběrem plodů a semen, lovem zvěře, neznají vodu tekoucí z kohoutků ani ledničky plné jídla, neznají auta a mobily, ale možná právě v jejich jednoduchosti života dokáží nacházet jednoduché a účinné prostředky řešení všeho, co život přináší…

Nemusíme přesídlit do džungle, zrušit auta a vodovodní potrubí, ale můžeme si vzpomenout, že tanec máme  všichni po ruce stále…. a místo trápení se, obávání, hádání, přemýšlení a vymýšlení sofistikovaných metod  můžeme prostě začít tančit… pro život… pro zdraví, pro lásku, pro vděčnost…

 

Zkuste si představit, že budete ve sporu se sousedem o to, kdo spraví plot mezi vašimi pozemky…. a místo dohadování se zkuste si prostě na zahradě zatančit pro smírné a rozumné řešení ….. za vyzkoušení nic nedáte….!!!