Andělské cvičení pro dnešní den: celkové uvolnění skrze jazyk

Uvolnění celého těla můžeme udělat i zcela jednoduchou cestou, skrze jazyk: nejlépe v sedu na patách, nebo skřižmém sedu se vzpřímenou páteří, uvolněnými rameny, ruce volně položené na nohou, oči zavřeme a nejdříve volně vyplázneme jazyk, uvolníme čelisti a volným třepáním hlavou uvolníme celý obličej včetně jazyka… potom  jazyk špičkou opřeme o vrchní patro vzadu a volně dýcháme, chvilku tak setrváme, ukončíme opět volným vyplazením jazyka a třepáním hlavou….