Připravuji kurz Umění harmonie

Na letošní podzim a zimu připravuji kurz sebepoznávání a seberozvoje, který budete moci absolvovat jako celek nebo si vybírat jednotlivé semináře, jejichž frekvence bude zhruba jedenkrát za měsíc.

Pojem harmonie znamená soulad, souzvuk, úměrnost, vyváženost….a žití v harmonii znamená život ve zdraví, s dostatkem sil, svěžesti, radosti, dostakem prostředků k životu, se souladnými vztahy, prací, která nás naplňuje a dává nám dostatek prostředků k uspokojování potřeb a přání…

Všichni si přejeme být zdraví, cítit se dobře, žít spokojený a radostný život.

Okolnosti našeho všedního života nejsou vždy příznivé, jednoduché, orientovat se v nich, orientovat se sám v sobě, ve vztazích, v zaměstnání, dělat rozhodnutí, nacházet řešení situací, komunikovat , nakládat s časem, to vše stojí určité úsilí a energii.

A pokud se neučíme s energiemi nakládat, potom nám schází a my se necítíme dobře, jsme oslabeni na fyzickém zdraví, nedokážeme se rozhodovat správně, nenacházíme správná řešení…nedokážeme pociťovat radost a štěstí…

Zdroje harmonie nalezneme pouze v sobě, stačí je jen začít  objevovat a učit se je využívat.

Život je vlastně neustálým růstem, vývojem, pohybem, změnami… když toto pochopíme a přijmeme, naučíme se to využívat, náš život bude harmonický, příjemný…

 

Konkrétní info naleznete na mém webu během měsíce září 2015.

 

Přeji Vám příjemný zbytek léta, Ivana

 

 

 

 

 

This entry was posted on 12.8.2015, in Akce. Bookmark the permalink.