Svatojánská Noc

Období letního Slunovratu a následné Svatojánské Noci z 23. na 24. června je velice silné… můžeme energii tohoto období využít pro posílení, zdraví, pro uvolnění od všudypřítomného stresu, můžeme očistit své emoce, zbavit se omezení ve formě strachu, pochybností, očekávání, souzení a křivd a vin…

 

Jak to udělat?

Nejlépe je sejít s tuto noc s lidmi, kteří jsou stejného ladění a společně se vydat do přírody, do lesů a různými technikami osvěžit všechny své smysly: zrak, sluch, čich, hmat i chuť…. nejlépe je před Svatojánskou nocí očisiti tělo půstem, stačí alespoň půldeníí, tedy poslední jídlo by měl být lehký bezmasý oběd….

Potom také můžeme  vědomým pobytem v přírodě posilovat svoji vnímavost nejen krásy přírody, ale také se učit vnímat její energie… energii stromů, kamenů, vody v potocích, studánkách, tůních… můžeme touto vodou i osvěžit: pít ji a omýt se jí s prociťováním vděku…

Já vždy na tento rituál připravuji kouzelný nápoj, který společně pijeme abychom byli zdraví, silní, šťastní a spokojení… lámeme společně chleba a pojíme ho, jako projev vděčnosti za úrodu a vše, co nám matka Země poskytuje…

Pokud si připravíte maximálně 3 přání, dokonale ale promyslete nejen ta přání, ale také jejich formulaci ve slovech… a nezapomeňte co jste si přáli… a potom jen čekejte, jak se budou plnit…

pozor ale například na přání: přeji si být šťastný:…… Život vám potom může posílat těžké situace, které vám budou  ukazovat, že můžete ke štěstí jít i cestou překonávání utrpení..

Já raději formuluji přání takto: “ kéž si dokážu v sobě udržovat pocit štěstí“….můžete si přát i partnera, ale opět dbejte na formulaci tohoto přání a hlavně nepoužívejte magii tohto, abyste si někoho přitáhli… dbejte vždy na zachovávní Svobody….

Pokud Vy nedokážete být svobodní, nikdy si vám nepřijde patrner, který dokáže dávat sovobodu sobě i vám…

Můžete si přát zdraví, ale nezapomínejte, že pro jeho splnění musítetaké vysami něco udělat.. tedy se svým zdravím nějak smysluplně nakládat… Život neobesltíme…

O Svatojásnké Noci take můžete udělat vyrovnání s těmi, kteří vám zemřeli, dokázat přijmout jejich smrt a tak dát svobodu jejich Duším i sobě….

Můžete se také vyrovnat s bývalými patrnery, odpustit a požádat o odpuštění….

Především ale dbejte o to, aby přání šla z vašeho Srdce, nikoliv z Ega…

A  vězte, že poklady, které nabízí Svatojásnká Noc nejsou v penězích a majetku hmotném… vše co tu máme, máme jen propůjčené, nic z toho si nevezmeme s sebou až zemřeme… vše máme k tomu, abychom hledali a nacházeli cestu Lásky k sobě i k druhým….

 

Krásné Svatojánské období všem přeji  Aloha!!