Važme svá slova, mají velikou sílu….

Slovo je běžný prostředek lidské komunikace…. slovy se domlouváme s druhými, slovem můžeme pomoci, ale slovem můžeme i zranit.

Pokud však vyslovujeme slova ve zlobě, pokud na někoho slovem útočíme, ponižujeme ho, vyhrožujeme, pomlouváme, to vše neubližuje nikomu jinému jen tomu, kdo takto slova zneužívá. Všechna zloba obsažená v těchto slovech působí především na toho, kdo je vyslovuje.

Jak reagovat v situaci, kdy se nás někdo pokouší slovem ranit, urazit, ponížit? Prostě odejít, neragovat, neposlouchat….. dotyčný agresor se po chvíli vyčerpe a potom už jen bude sklízet to co zasel….

Je jedno, zda slova plná zloby vyslovuje člověk střízlivý, nebo člověk pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Stále je zodpovědný za to co vypustí z úst, nic ho nemůže zbavit jeho zodpovědnosti.

Lidem plným zloby je nejlepší se obloukem vyhýbat a nedávat jim tak šanci slovem hřešit.