Program na duben 2015

Program duben 2015     Projekt Náš anděl PhDr Ivana Verner

 

Pravidelné aktivity:

 

Harmonizační a relaxační cvičení pro ženy

v tělocvičně ZŠ Husova v Chrudimi vždy pondělí od 18,15h a ve čtvrtek od 19,45h

 

Hravé harmonizační cvičení s dětmi v ZŠ v Rabštejnské Lhotě

terý od 13,45  školní děti a od 14,30 děti z mateřské školky

 

 

Velikonoční  relaxační a meditační  léčivé setkání 

čtvrtek 2.4.  od 18 hodin v Rabštejnské Lhotě 58

 

Doba Velikonoc je dobou vhodnou a ozdravování těla i Duše, dobou kdy se můžeme naladit na své vnitřní Já, na vnitřního průvodce, kdy můžeme aktivovat vlastní sebeléčivé síly… a toto vše budeme při tomto setkání dělat, pomocí příjemných cvičení a technik. Potřebujete jen pohodlnné oblečení, pitný režim bude zajištěn čajem.

Přihášky do 30.3.

 

 

Prožitkový seminář na téma Odvaha být sám sebou, aneb jak se neztratit…

úterý 14.4. od 18hodin

Seminář pro ty, kdo jdou cestou sebepoznání a zlepšování života….Výchovou, vzděláváním, situacemi, které prožíváme přijímáme vzorce chování i myšlení, které nás vlastně omezují, ztrácíme přirozenou svobodu a tím mnohdy i radost, spokojenost, klid a oslabuje to naše fyzické zdraví.

Tento seminář nám nabídne cesty k tomu pochopit vlastní omezení, nabýt odvahu se jich zbavit jako zbytečné přítěže a nastoupit cestu nesobeckého, ale svobodného života v pravém smyslu slova…

Jaké techniky k tomu použijeme? Například techniku kineziologie, která pomůže odhalit, kde máme nezdravé modely a pomůže nám je odblokovat, také techniku EFT a SRT, taoistické a meditační techniky, techniku svobodného pohybu těla i mysli.  Doporučuji pohodlnné oblečení a 4 čtvrtky A4 a pastelky či křídy, blok a tužku na poznámky, pitný režim je zajištěn čajem.

Přihlášky do 10.4.

 

 

Beseda téma: Naše zlozvyky a jak se jich zbavovat, aneb nikdy není pozdě na změny…..

 

Život každého z nás je naplněn přesvědčeními i klamnými… a také  zvyky i zlozvyky…..mnohá naše přesvědčení a zvyky nám nepřinášejí nic prospěšného, vlastně nás jen  omezují – po stránce fyzické i psychické.

Jak se  takových omezení zbavit, to je téma této besedy…. zkusíme si na některé naše klamavá přesvědčení a zlozvyky sáhnout a budeme si ukazovat, jak se jich zbavit…. ukážeme si, jak každý zlozvyk přímo souvisí s nějakým naším přesvědčením, jak tedy musíme změnit obojí, přesvědčení i zlovyk s ním spojený…  tedy cestu od vlastního omezení  k vlastní svobodě a tedy i fyzickému a psychickému zdraví, ke štěstí i spokojenosti.

Vše si prakticky vyzkoušíme, protože nestačí vědět, ale činit… jen praxí můžeme něco změnit….

 

 

This entry was posted on 25.3.2015, in Akce. Bookmark the permalink.