Práce, povolání, jak to asi bude v roce 2015

Pracovat, mít povolání, zaměstnání,….. v dospělosti naprostá většina lidí nastoupí do zaměstnání, nebo začne podnikat….. proč? no od malička to kolem sebe vidíme: mamka, taťka, známí…. všichni chodí do práce….. a nám celkem brzy začnou říkat: uč se, měj dobré známky, ať si pak můžeš vybrat dobrou práci, ať si pak vyděláváš dost peněz……

Určitě je normální pracovat, prací vydělávat peníze… na obživu, na to ,co nám může dělat radost…v tom se asi shodneme…

Ale jaký je hlubší význam toho, že pracujeme, že vyděláváme peníze, to další otázka.

Představme si, že bychom opravdu zcela svobodně, bez jakýchkoliv omezení měli možnost vybrat si práci, lépe řečeno činnost, kterou bychom naplňovali velkou část dne…. zkuste to!

Možná nas v té představě budou omezovat právě postoje, které nám vštípili ti kdo nás vychovávali, kdo nás učili…. ale zeptámeli se malého dítěte, ještě neovlivněného tolik názory dospělých, s radsotí nám odpoví, že by chtělo dělat to, či ono…. a nepřemýšlí o tom, zda na to má vlohy, předpoklady, nebo vzdělání… dítě v tomto postoji svobodné, inspirativní… obraz práce, zaměstnání, vydělávání peněz pro něj ještě nemá nádech jakéhosi nutného zla…..

Dítě také nemá zkušenosti s tím, že musí platit za energie, potraviny, oblečení, benzín, zábavu…..proto je jeho postoj tvůrčí a svobodný…. on mu dlouho nevydrží, protože právě procesem výchovy a vzdělávání o tuto svobodu bude připraveno…..

Věta: “ uč se, ať se nemusíš dřít, ať se máš dobře“…. je podle mě jakousi mantrou omezení….

Proč to tak vnímám? Protože nám vkládá program žití pod tlakem okolností, program určité nesvobody, tím nás omezuje…

Samozřejmě jsou určité dannosti ve společnosti, ve které my dnes žijeme. Za určité věci, služby, se platí penězi a peníze si většina lidí obstarává prací, podnikáním….

Často se setkávám s názorem, že peníze jsou jakýmsi zlem, že kazí ldi, přinášejí problémy…. s tím já nesouhlasím. Peníze jsou jen určitým prostředkem směny mezi lidmi. zatím neumíme vyměňovat mezi sebou určité věci, služby jinak, než skrze peníze…. zatím většina lidí peníze k této výměně získává prací….

Peníze tu nejsou od počátku věků…. v některých obdobích směna probíhala jinou formou, třeba se měnily přímo věci za jiné věci: jeden ulovil zvéře, měl více masa než potřeboval, a druhý zase nasbíral plodiny, které všechny nepotřeboval… a tak se vzájemně domluvili a přebytky si vyměnili….. to je základní nejjednodusšší způsob … ale také je k tomu potřeba schopnost domluvit se…. pokud se tito dva nedomluvili, mohli se poprat, jeden druhému mohl jeho maso nebo plodiny sebrat…..

Jak lidé nabírali schopnost lépe lovit, více sbírat, nebo potom pěstovat plodiny, rozdíly se začaly zvětšovat, někdo byl silnější, úspěšnější, obratnější v získávání zvěře či plodin, jiný byl slabší… a směna začala být obtížnější… rozdíly mezi lidmi se zvětšovaly…. přišlo zavedení symbolických prostředků směny: šátečky, vzniklo platidlo,  mince, bankovky,dnes to jsou i  peníze zcela virtuální… v podobě čísel na účtě…..

A situace je podobná, ten, kdo je obratnější, schopnější, silnější, dravější, získá více “ peněz“. prostředků k tomu, aby si pořizoval věci a služby, které se domnívá, že mu zpříjemní život….a pokud to vnímáme tímto podle mě zjednodušeným úhlem pohledu, dostáváme do velkého tlaku… vlastně ztrácíme schopnost vybírat si práci – činnost, která nám přináší naplnění, uspokojení, která přináší prospěch také druhým, která nám přináší i dostatek prostředků pro uspokojování potřeb svých a potřeb našich blízkých…

V roce 2015 budeme mít možnost se nad tímto tématem zamýšlet, také prakticky měnit vlastní postoje, názory k tomu kde, jak za jakých podmínek pracujeme, vyhodnocovat co nám to skutečně přináší, a budeme mít příležitost to měnit.

Nemusí to vždy znamenat radikální změnu práce, profese, ale může to být třeba právě změna v rámci zaměstnání, kde nyní jsme…. změna musí začít u nás, v naší mysli, v našich pocitech, potom můžeme realizovat změnu v reále…

K tomu nám právě může pomáhat toto jednoduché cvičení:

V klidu se posadím, nebo položím, zavřu oči, uklidním myšlenky… a po chvilce si začnu představovat, vizualizovat, co konkrétně dělám, jako činnost, která je mojí prací, zaměstnáním, prostředkem k získávání peněz…. pokud mi tam začnou nabíhat nějaké pochybnosti, vydechnu, pokusím se zaměřit na to, zda to nejsou pochybnosti získané právě tím, co mi o mých schopnostech, nadání říkali rodiče či učitelé… vydechnu znovu a začnu zase s představou toho, co bych si přál dělat …. a ten obraz si potom podržím. Po tomto cvičení si v klidu sednu, vezmu papír a tužku a začnu si psát co bych pro realizaci tohoto musel udělat, zda to je reálné nejen objektivně, ale také subjektivně, zda mě neomezuje třeba moje pohodlnnost, nedostatek nadšení, sebekázně….

Zkusme to udělat, tento rok je takovým změnám příznivý!!!Aloha!!!