Andělské cvičení pro dnešní den: spojování se s jabloní….

Jabloň, strom posvátný a magický, plný symboliky…. jeho plod, jablko symbolizuje poznání, které přináší člověku ve své podstatě zmatek, pokud ho nedokáže spojit s pokorou, s Láskou a zodpovědností…. symbolizuje také královskou moc, která je spojena s láskou  se zodpovědností a pokorou také.. vždyť dokonalý vládce vládne skutečně s láskou, zodpovědnsotí a pokorou… a my jsme vládci vlatního života…

Jabloň nám může pomoci tyto energie vyrovnat… proto můžeme při procházce najít nějakou jabloň, sednout nebo lehnout si pod ní a jen tak pomylset na to, aby se nám dařilo žít v lásce, zodpovědnosti a pokoře…

Aloha!!!