Černá magie, bílá magie, magie – co to vůbec je?

Často se setkávám, že se mě lidé ptají, zda dělám magii a zda použití třeba černé magie může prospět něbo uškodit….

Co je vlastně magie?

Magie je vlastně jinými slovy ovlivňování, a to ovlivňování vědomé.

Stále něco ovlivňujeme,  je to součást každodenního  prožívání: ovlivním, zda ráno vstanu, půjdu do práce, ovlivním, zda budu práci vykonávat podle svých nejlepších schopností, podle svého nejlepšího svědomí, s láskou, nebo zda do práce nepůjdu, nebo ji odfláknu, budu při ní podvádět, nechat, aby moji práci dělal někdo jiný, slabší, kterého do toho vmanipuluji…. a tady již vlastně praktikuji magii, černou magii.

Porušuji tím rovnováhu života, která je založena na svobodě a zodpovědnosti… neobhájím to tím, že nevím že praktikuji černou magii. Život mi porušení rovnováhy vrátí, jejím vyrovnáním, třeba tím, že prožiji nějakou těžkou situaci, onemocním, nebudu se cítít dobře. Není to trest, je to jen znovunastolení rovnováhy životem… někdy dříve, jindy později, ale neuteču tomu…..

Magie může být třeba  i pomoc někomu…… ale pomoc někomu, kde já nedokážu udržet v sobě pokoru, nerozeznám co ovlivnit mohu, co je v rámci rovnováhy života prospěšné ovlivňovat. Zasáhnu a poruším tím rovnováhu, zasáhnu prostřednictvím Ega, nikoliv prostřednictvím Srdce, to už je vlastně černá magie…. neospravedlním to ani tím, že ten člověk trpěl, fyzicky či psychicky… prostě pokud je v zájmu toho člověka, nikoliv v zájmu jeho Ega, ale v zájmu jeho Duše prospěšné trpět, dokud nepochopí, že trpět nemusí, nepůjde do pokory, do odpuštění, do osvobození, moje pomoc je manipulací, ovlivňováním něčeho, co ovlivňovat nemám….a dělám černou magii….

Černá magie je samozřejmě to, když se snažím někoho ovlivnit, abych získal něco, co mi nenáleží. Jedno zda na hmotné či nehmotné úrovni.

Černá magie je i to, když bych požádal někoho, aby ovlivnil jiného člověka, aby mě třeba miloval, aby mě chtěl,….

Jsou rituály, které někteří lidé vědomě používají k tomu, aby skutečně ovlivnili jiné lidé, aby ovlivnili běh událostí ku svému prospěchu, nebo ku prospěchu někoho, kdo je o to požádá, a ještě za to berou odměnu… to je černá magie….

Jak se orientovat v tom, co si přeji, co mám ovlivnit, abych se nedostal na šikmou plochu hraničící s černou magií?

Jednoduché vodítko, které používám je, že když  někomu pomáhám, někomu radím, něco si přeji, vždy používám formulku: “ kéž se to děje, pokud to tak má být“…..to je pojistka, abych nemanipulovala….

Srdce nepotřebuje manipulovat, Srdce ví, že pomoc přijde, pokud o ni požádám a máli to tak být… Srdce dokáže jít životem v rámci zákona nezasahování…..

Ego má tendence ovlivňovat, manipulovat, používat černou magii…

Nemusím Ego ničit, potlačovat, Ego potřebuji, abych dokázala vymezit svoji osobnost, jedinečnost, ale pokud ho nehlídám Srdcem, přeroste mi přes hlavu a začne mě řídit a to mi nikdy nepřinese konečný prospěch.

Někdy se setkám i s tím, že mě někdo žádá, abych “ něco udělala, aby ho třeba někdo miloval“…. to je vlastně žádost o použití černé magie…. Skutečná Láska nepoužívá černou magii.. ta prostě je a přijímá, že někoho mohu milovat, ale svobodně, bez očekávání, že on bude milovat mě…..Skutečná Láska nikdy nekončí, ani smrtí mojí, ani smrtí toho, koho miluji….

Krásný rituál bílé magie je třeba dělání věnečků z květin a jejich pouštění po vodě…. ať doplave k tomu, kdo mi je souzený….. je to projevení přání potkat partnera, ale taky je tam pokora v tom, že nechám vodu, tedy život, aby určil, kdo mi je souzený…..může to dnešnímu člověku připadat hodně pasívní, ale je to krásný a čistý rituál, určitě zcela neškodný a silný….

Můžu podobný rituál použít, když se chci osvobodit od zátěže minulosti: uviji věnec, pustím ho po vodě s formulkou: Kéž dokážu dát svobodu všemu co jsem prožila, kéž dokážu dát svobodu sobě i všem.Aloha!!!