Andělské cvičení na dnešní den: ..nebojím se strachu…

Strach je přirozenou součástí našeho života. Kdysi se člověk bál o holý život, dnes se bojíme jinak, ale energie strachu je stále stejná – destruktivní. Jak se vypořádávat se strachem? Zcela jednoduše: ve chvíli, kdy pocítíme strach, uvědomíme si, že strach je vždy spojen s budoucností, jedno zda s budoucností v rozměru následujícího okamžiku, či daleké budoucnosti… prostě strach je vždy spojen s budoucností. Když se dokážu plně soustředit, ponořit do současného okamžiku, strach nenajde prostor. Do přítomného okamžiku se dostanu například tím, že se zaměřuji na vlastní dech, na tlukot vlastního srdce, tím, že pustím všechny myšlenky, vyprázdním mysl a jen jsem….