Jak na manipulativní jednání

Často v naší lidské komunikaci zažíváme to, že se nás někdo snaží manipulovat.. myslím teď především v osobních vztazích. Manipulativní jednání je projevem člověka, který si není jistý sám sebou, který necítí pevnou půdu pod nohama, má problém být pružný a pokorný… snaží se za každou cenu dosáhnout svého, je zaslepený v postoji k určité situaci, zcela se uzavře všem argumentům, které vyjadřují odlišný názor od jeho. Vnímá odlišné názory a postoje jako ohrožení, jako útok na sebe… protože se cítí nedostatečně, začne manipulovat …. manipulace může někdy zdánlivě vypadat jako projev lásky, jindy může jít o zřetelnou agresi, vyhrožování… cílem je dosáhnout prostě svého svého

Jak na to reagovat?

Za prvé, být bdělý a manipulaci umět rozeznat, potom zůstat klidný, uvědomit si, že to vlastně se mnou vůbec nesouvisí, že to je projevení toho kdo chce manipulovat. Nedoporučuji když manipulaci rozeznám prohlásit: chceš mě manipulovat…. to jen přileje olej do již tak rozpáleného hrnce.. nejlépe je se ukotvit sám v sobě, pořádně dýchat, počkat a poslouchat manipulátora, neskákat mu do řeči… když skončí, klidně mu oznámit, díky za tvůj názor, budu o tom přemýšlet a buďto odejít, nebo stočit řeč na něco neutrálního….