Energie dnů 10.11. a 11.11. 2013

Dny 10.11. a 11.11. 2013 mají fakticky stejnou energii, protože 10 v nule nese skrytou energii jedničky… v těchto dvou dnech jsou po sobě jdoucí čtyři jedničky….. 1111… a to přináší silnou energii Já, Teď, razance, rychlost. Může se u nás projevovat v těchto dnech touha prosadit Sám sebe, vidět věci jen z e svého pohledu, být sobecký, arogantní…. to by nám jistě moc prospěchu nepřineslo, mohlo by docházet ke střetům mezi lidmi, k hádkám, konfliktům…. proto je dobré si toto nyní uvědomovat a us,ěrňovat svůj egocentrismus, sobectví, i tendence k unáhlenosti. Pomůže nám v tom i třeba krátká relaxace, meditace, ponoření se do vlastního středu… tam není protor pro tvrdost, ego a podobné energie.

Třinácka na konci data, tedy 1 a 3 nám naznačují, že tvořivost a postoj v cestě je cíl jsou vždy prospěšné….

Proto tyto dny rozvíjejme laskavost, trpělivost, pokoru a  tvořivost a tvrdost energií nás neomezí v Lásce…..Aloha!!!