Nenechat se vtáhnout do emocí ..aneb volby….

Obyčejně se o politiku téměř nezajímám, snažím se žít tak, že beru odpovědnost za to, co mohu přímo ovlivnit, tedy za své činy, myšlenky a slova…

Letošní události v oblasti politiky mi nějak zarezovnovaly s něčím uvnitř, jako by mi něco říkalo, že to, co se odehrává již při volbě prezidenta začíná jasně ukazovat, že meze současného řízení společnosti jsou zjevně vyčerpané, že systém se ocitnul na pokraji krachu…. a potvrdilo se mi to již když byl zvolen prezidentem MZ a viděla jsem a slyšela jeho slova při mši ve Svatovítském chrámě: to, co vylsovil bylo velice závažné: a tam mi naskočilo, že jeho slova jsou z hlavy, nikoliv ze Srdce a že bude muset nést následky toho co vyslovil a jeho činy by měly být v souladu s tímto… další událost při vystavení korunovačních klenotů… potom přišly povodně a různé věci se začaly hýbat… nyní jsme před předčasnými volbami a máme možnost sledovat, co jednotlivé strany předvádějí na úrovni slovních vyjádření… je hra o hlasy voličů, potažmo hra o to, kdo bude ovládat tuto zemi. Měl by to být upřímný pokorný pokus nalézat ty nejúčinější cesty k řízení společnosti, aby přinesl prospěch všem, nikoliv jednotlivcům a malým skupinám na úkor většiny,

Ale cestou podle mě není vyhrožování tím, že když budeme volit toho nebo onoho, přijde něco strašného… a většina stran má kampaň na pomlouvání a strašení založenou, dále na nesmyslných slibech, nechtějí nebo nedokáží vidět, že systém založený na předání obrovské moci rozhodovat o druhých bez osobní zodpovědnosti není pro slabé  lidi… a to většina z nás je… moc nás ovládá a opíjí, nedokážeme s ní nakládat…ti zvolení se  skutečně starají o blaho celé země a všech jejích obyvatel?  Podle činů, ne podle slov budeš souzen…..to nás vždy dostihne, někdy dříve, jindy později, ale zcela určitě dostihne….

Zkusit přistoupit k volbám s otevřenou myslí, se zodpovědností a beze strachu je cestou ke správné volbě… zcela jistě nepřijde zásadní zlom, ale může pomalu docházet k čím dál většímu uvědomování velkého množství lidí, že je třeba měnit celý systém spravování věcí veřejných, nebát se s mocí nést i zodpovědnost , nebát se toho a začít se každý chovat skutečně zodpovědně vůči sobě a vůči celku. Neustálý boj, konkurence, získávání výhod pro sebe na úkor ostaních je cestou k sebezničení….. Nenechat se strhnout k emocím, zůstat nohama na zemi a používat vlastní rozum,  nebát se používat i vlastní Srdce…. Svoboda, Rovnost všech, Tolerance, spolupráce, uvědomění, že ostatních blaho je i mým blahem…. Aloha!!!