Červencový úplněk 22.7.2013

V pondělí 22.července 2013 nastane úplněk a zároveň se Slunce dostane do postavení Lva… Luna bude při tomto úplňku v postavení ve Vodnáři… Proto nám toto období přinese příležitost zaměřit se na to ,co nás omezuje v prožívání života sovobodně a to především vnitřně, protože teprve na základě vnitřní svobody jsme schopni žít svobodně navenek. Vodnářská Luna je právě ta energie svobody, originality, vizí, pokroku… Lví Slunce je energie vůdce, sebeprosazení… spojení těchto dvou tendencí je zároveň poněkud protichůdné a zároveň souladné. Jen si dát pozor na to, abychom v tom směřování ke svobodě, originalitě se nechali vést vlastním Srdcem, nikoliv vlastním Egem. Je to doba, kdy můžeme pociťovat potřebu nebýt omezováni okolím, být uznáváni, oceňováni…. jen je potřeba si dát pozor na to, že to jak na nás reaguje okolí je vlastně odraz našeho vnitřního nastavení. Pokud nemám dostatek vnitřního prostoru svobody a sebeocenění, nedostane se mi ho ani od okolí, zvenčí.

Proto mohu tuto dobu využít k tomu, abych se pomocí celkové očisty posílil : skrze stravu, pitný režim, také emoční očistu skrze meditace a meditační techniky, skrze energetickou očistu rituály spojenými s energií měsíce, fyzickou očistu těla doplnit energetickými cvičeními jako je čikung, tao, živly….

Nejlépe toto vše činit v přírodě…..