Mantry harmonizující jednotlivé základní čakry

Čakry jsou základní energetická centra, jejich stav ovlivňuje náš stav fyzický i psychický. Můžeme jednoduchými cvičeními tyto čakry harmonizovat a tak se osvěžovat na těle i na duchu… stačí se třeba posadit, zklidnit se a zaměřit pozornost do jedné čakry, polohlasně potom opakovat 9 až 21x mantru pro tuto čakru. Mohu si přidat i  představu barvy, která k dané čakře náleží. Většinou se setkáte s informacemi o 7 základních čakrách, v poslední době se lidem probouzí osmá čakra – čakra velice důležitá – čakra soucítění.  Osmá čakra je zhruba 20 cm nad prsní kostí, vytváří spojnici s čakrou srdeční a komunikační, je spojena s duhou a jejími barvami. Souvisí to s rozšiřujícím se vědomím, se stupněm rozvoje lidstva, s nutností pochopit, že vzájemný boj, soutěžení, konkurence jen energii ubírá, všem, nejen těm, co jsou poraženi, ale i vítězům… a Bytí nás vede k tomu, abychom přehodnocovali a začali stavět život na vzájemné spolupráci, pomoci, soucítění…pokud se nám to jako jednotlivcům bude dařit, bude mizet konflikt, zbytečná ztráta energie, nemoci, neúspěchy, strach….máme svobodu ve volbě, jako cestou se vydáme…Aloha!!!

První kořenová, základní čakra.

červená barva

mantra: Kéž jsou mé kořeny silné a zdravé, kéž jsou pevně spojeny se zemí

 

Druhá čakra, cenntrum základní vitální energie

oranžová barva

mantra: kéž dokážu pociťovat radost ze života, kéž dokážu rozvíjet v sobě důvěru v život

 

Třetí čakra, solar plexus

žlutá barva

mantra: kéž dokážu plně prožívat své emoce, svobodně, láskyplně, kéž dokážu odpouštět sobě i  druhým

 

Čtvrtá čakra, srdeční

barva světle zelná, růžová, zlatá

mantra: kéž pociťuji Lásku ke všemu a ke všem, kéž pociťuji lásku k sobě, kéž mé činy i myšlenky jsou vedeny láskou

 

Pátá čakra, komunikační

bledě modrá barva

mantra: kéž dokážu naslouchat a rozumět sobě, druhým, životu

 

Šestá čakra, intuice

indigově modrá barva

mantra: kéž vnímám a prožívám život jako celek

 

Sedmá čakra, korunní

fialová, zlatá barva

mantra: kéž je má mysl otevřená jako  součást univerzální mysli

 

Osmá čakra, čakra soucítění

barvy duhy

mantra: kéž dokážu soucítit se všemi cítícími bytostmi, kéž dokážu pomáhat zmenšovat jejich utrpení , kéž při tom netrpím