Energie dne 6.6.2013

Energie dne s datem 6.6.2013 je velice zajímavá, protože s sebou přináší možnost přijmout svoji minulost, uzavřít ji a tak otevřít v přítomnosti prostor pro život ve svobodě, Lásce, zdraví, štěstí, hojnosti… Může nám také tento den přinášet situace, které nás budou směřovat k dořešení nějakých prožitků z minulosti. neměli bychom se tomu bránit, ale prostě to přijmout a dělat. Energie tohoto data nám připomíná, že každá příčina / skutek, myšlenka, pocit…/ má nějaký následek…. a proto bychom měli své činy, myšlenky a pocity ovlivňovat právě s vědomím důsledků, jaké budou mít….

Tento den je prospěšné se zastavit, zklidnit a třeba se rozpomenout co bychom mohli ze své minulosti / blízké i vzdálené/ dořešit, přijmout třeba skrze odpuštění, propuštění. Tento den může přinést do našeho života i nějaký zlom, změnu velkou nebo zdánlivě malou, která však může být velice výnamná ve svých důsledcích.

mantra pro tento den: “ Kéž dokážu přijmout svoji minulost ať už byla jakákoliv, kéž dokážu žít v plně v současnosti s důvěrou v budoucnost. Óm. / Amen, Aloha/