Andělské cvičení pro dnešní den: buď chvíli dítětem

Toto cvičení nemusíme cvičit jen v Den dětí…..můžeme jej cvičit kdykoliv, vždy nám prospěje….

Zkusme probudit Dítě v sobě… jak? třeba tím, že začneme vnímat život, situace očima dítěte – budeme žasnout nad dokonalostí zdánlivě obyčejných věcí, dějů… budeme v údivu sledovat věci a situace možná obyčejné: například ráno, když se probudíme, můžeme pocítit nadšení nad tím, že jsme se probudili! Můžeme s údivem sledovat vodu, která při otočení kohoutku začne téct, můžeme sledovat zázrak vlastní chůze, můžeme s nadšením zdravit lidi, které potkáme, můžeme s údivem sledovat ručičky hodin, jak se pohybují a ukazují čas, můžeme snít o tom, že se nám den vydaří, že budeme s lidmi dobře vycházet, můžeme k běžným činnostem přitupovat tak, jako by to bylo porpvé, co je děláme, tvořivě, jako když si dítě hraje – prožívá průběh hry, nezajímá ho výsledek…. je toho tolik, co můžeme prožívat jako Dítě – svobodné, hravé, tvořivé, nadšené!