Anděl ze Sázavy

 

Andělé jsou „bytosti z trošku jiných sfér“ než my lidé…. jejich existence je založena na jiných základech než ta naše, lidská, přesto úzce souvisí s námi lidmi. Andělé nemají hmotné tělo, jejich podoba souvisí s tím, jak my, jednotliví lidé jsme schopni si je představit, věřit v jejich existenci. Tomu, kdo v existenci andělů nevěří, se nebudou zjevovat, tomu, kdo v jejich existenci věří se mohou v určitých životních situacích zjevovat. Malé děti obyčejně nemají žádný problém anděle vnímat, vidět, věřit v to, že tu prostě s námi jsou. To je proto, že jejich prožívání, jejich vnímání, jejich mysl není ještě zatížena programy, které nevědomě přijímáme při výchově a vzdělávání. Věřit na existenci a působení andělů není vůbec v rozporu s používáním zdravého rozumu. Ba naopak. Například elektrický proud také obyčejně nevidíme fyzickým zrakem a přesto musíme věřit v existenci, vždy, když zmáčkneme vypínač světla, TV, počítač….. Jsem přesvědčena, že pokud bychom v existenci elektrické energie, jak ji nazýváme, nevěřili, nikdy neuzavřeme smlouvu s dodavatelem na její poskytování a samozřejmě nebudeme si doma zařizovat elektrické vedení, zkrátka, nebudeme ve svém životě tuto projevenou formu energie využívat.

Stejné je to s anděly a jejich působením, jejich energií. Díky Bohu to je Vesmírem zařízené tak, že se nedá jejich energie prodávat…. nemusíme si pořizovat na hmotné úrovni žádné vedení andělské energie do našich životů…. Pokud uvěříme v jejich existenci, v možnost jejich působení na náš život, “ vedení“  – spojení s nimi – se vytvoří automaticky…Posláním andělů je pomáhat ….dalo by říci, že je to prostě těší, oni čekají, sledují nás lidské bytosti zda uvěříme v možnost jejich pomoci… když si někdo z nás lidí přeje jejich pomoc, oni se z toho radují! Radují se z toho, že mohou své poslání naplňovat. Můžeme tedy tím, že v jejich existenci uvěříme, že je požádáme o pomoc, prospět sobě i andělům…..

Jeden z andělů se mi objevil nedávno na Sázavě a sdělil mi, že tu je proto, abych připoměla lidem jejich existenci…..abych jim připoměla, že mohou pomoc andělů využívat. Tak to činím, s radostí a vděčností!

Kéž andělé šustí nad Vámi svými křídly a vy jejich šustění vnímáte a jejich pomoc využíváte! Aloha!!