Naděje…..

Přestože se obloha často ztemní, přestože často nevidíme Slunce, hvězdy, neznamená to, že nesvítí…. a pokud si v sobě, ve své paměti, ve své představě dokážeme jejich Světlo uchovat, nepřemůže nás temnota, beznaděj, zklamání, domnělý neúspěch…. uchovávejme si schopnost vidět stále Slunce i Hvězdy…. uchovávejme si schopnost udržovat si v sobě naději!!!! Óm mani padme hum!