Andělské cvičení pro dnešní den

Pohodlně se usadím tak, aby páteř byla vzpřímená a lehce celá vychýlená dopředu, ruce položím na nohy, zahledím se na padající vločky nebo na neporušenou sněhovou přikrývku. Pouze vnímám vlastní dech a nechám odplynout myšlenky. Chvíli tak setrvám, posílím tím klid a vyrovnám toky energií.