Sedm principů havajské cesty Huna

Havajský výraz Huna znamená v podstatě „tajemství“ , také “ prachové částečky vody“, také “ jemný“, něco, co odkazuje na starodávnou moudrost, prostou, jednoduchou a účinnou….ve smyslu schopnost využít vnitřní znalosti k vnějšímu prospěchu, nikoliv k prospěchu pouze pro sebe. Havajané vnímají sebe jako součást velikého celku bytostí, věcí, procesů….života.

Jedna moudrost Havajců se dá přeložit takto: “ vše je řečeno, nic nezůstane tajemstvím.“ To znamená, že cokoliv co prospěje celku se má použít…. co je nové je staré a zároveň, co je staré, je také nové…

 

První princip:

Svět je takový, za jaký ho považujeme….fyzická realita se z velké části vytváří na základě našich přesvědčení, očekávání, našich záměrů, obav, pochyb, emocí, tužeb. Tedy: pokud chci něco změnit, musím změnit svoji mysl, emoce, prostřednictvím vlastní vůle.

Druhý princip:

Neexistují žádná omezení…vše je vzájemně propojeno, vše na sebe vzájemně působí…to vede k získání pocitu svobody, také odpovědnosti za vlastní reakce, myšlenky, pocity…

Třetí princip:

Energie proudí tam, kam je upřena pozornost…zaměřením pozornosti na něco, někam, má za následek ovlivňování dějů….

Čtvrtý princip:

Okamžik síly je v současnosti…má smyl zaměřovat pozornost pouze na to, co zrovna prožívánme, co zrovna děje, nikoliv na minulost či budoucnost….

Pátý princip:

Milovat znamená být šťastný…nejefektivnějším nástrojem k jakémukoliv působení je Láska – Aloha – záměr pocházející ze skutečné lásky je nejmocnější silou…

Šestý princip:

Všechna síla vychází z nitra….nemá cenu hledat žádná řešení, ovlivňování, ani pomoc venku, pouze v sobě samém, pouze ve vlastní schopnosti cítit lásku….

Sedmý princip:

Měřítkem pravdy je účinnost…absolutní pravdu lze vyjádřit: všechno je….funguje to, Pokud ano, je to tedy pravda….

 

Vše je jednoduché, logické, podle mých zkušeností to funguje…. a proto mám pocit, že to je „Pravda“…….

Aloha!!