Poselství Dejvá Li 7.11.2012

 

 

Milovaní,

Přišel k Vám podzim a s ním i doba, kdy je méně světla ve viditelném prostoru kolem Vás.

U mnohých to může vyvolávat pocity smutku, ztrátu naděje a důvěru v sebe i v život. Nezoufejte…. Přestože Vy fyzickým zrakem teď vnímáte méně světla, vůbec to neznamená, že světla je ve skutečnosti méně….. to, že se méně objevuje sluneční světlo v průběhu podzimních dní, to že je delší šero a tma je příležitost více odpočívat, více se obracet do vlastního nitra, nikoliv však myšlením, ale pociťováním, prožíváním. Dává Vám to více příležitostí vnímat vlastní pocity, emoce, vnímat vlastní potřeby a přání.

Můžete zpomalit. Zpomalit nejen co se týká činností, ale také zpomalit toky svých myšlenek. Zpomalit příjem informací zvenku a zaměřovat se na informace , které Vám může dávat Vaše tělo. Jako lidské bytosti prožíváte život skrze tělo, i Vaše myšlenky se promítají do Vašeho těla. Také se do Vašeho těla promítá každý okamžik, kdy myšlenky opustíte….. opuštění myšlenek Vám pomůže více vnímat právě vlastní tělo.

Můžete zažívat nádherné chvíle bez myšlenek, krásné chvíle prožívané skrze Vaše tělo. Každá buňka Vašeho těla má vlastní život. Každý sval, každá kost, každý orgán má svůj život. Můžete zkusit tento život vlastního těla vnímat, prožívat….

Stačí se položit, zavřít oči, zpomalit a potom propustit myšlenky a jen vnímat třeba vlastní pravou ruku… vnímat život vlastní pravé ruky. Když se zklidníte a přenesete vnímání třeba do vlastní pravé ruky, můžete ucítit, dokonce i uslyšet, co Vám pravá ruka sděluje. Můžete cítit jak pravou rukou proudí energie, můžete vnímat, jak se Vaše pravá ruka cítí. Můžete pocítit, že je Vaše pravá ruka smutná, nebo že je veselá, že je unavená, nebo naopak má potřebu se hýbat. Můžete vlastní pravou ruku nechat, aby si prožívala ten vlastní život, můžete ten život vlastní pravé ruky prožívat s ní. Můžete sdílet takto život dalších částí vlastního těla, jeho částí, orgánů, jednotlivých buněk. Je to náramné dobrodružství, je to náramná zkušenost, je to další prostor objevování šíře Vašeho života.

Toto vše Vám přináší doba podzimu. Přináší možnost spočinutí sám v sobě, sám se sebou. Toto vlastní spočívání Vás obohacuje a umožňuje Vám potom rozšířit prostor spočívání s druhými lidmi.

Využívejte doby podzimu k vlastnímu obohacování, obohacujte sebe a vlastním obohacováním obohacujte potom druhé. To Vám přinese více skutečného klidu, více skutečné naděje, více skutečné důvěry v sebe i v život sám.

Vy jste ten život, Vy jste ta naděje, Vy jste ta důvěra.

 

 

S Láskou Dejvá Li