Poselství Dejvá Li 30.7.2012

Poselství světelného průvodce Dejvá
Li 30.7.2012

 

Milovaní,

Prožíváte období prudkého zvýšení proudění energií do osmé
čakry, do oblasti, která se aktivuje všem lidem žijícím v současné době.

Možná jste si všimli, že v posledním období
v místech, kde žijete se často objevuje na obloze Duha!

Duha je světelný útvar, který připomíná, že vy lidé máte
schopnost a nejen schopnost, ale také přirozenost soucítit…možná si nedovedete
zcela jasně představit, co to soucítění je…soucítění je takový postoj
k dějům, situacím, které prožíváte vy a vaše okolí, kdy neposuzujete,
nehodnotíte, nekritizujete, neplánujete, nemáte obavy a pochybnosti, kdy prostě
prožíváte. Soucítění přináší velikou úlevu v tom, že přestáváte trpět.
Utrpení skrze zažívání pocitů: nejsem dost dobrý, nejsem dost hezký, nejsem
dost výkonný, nejsem dost úspěšný, nejsem dost šikovný, nejsem dost chytrý…tedy
nejsem hoden lásky někoho z mého okolí. Jsem tedy nemilovaný, sám,
ohrožený, tedy trpím!

Když člověk trpí, není schopen cítit lásku, vděk, ztrácí naději,
chřadne… nic mu nepomůže, že je vzdělaný, že je úspěšný, že je materiálně
bohatý…. Utrpení člověka odděluje od něho samého, od ostatních, od zdraví, od
života…..

Byli jste vychováváni jako trpící, učili vás trpět, litovat
sebe i druhé, ale tím vás také učili nemilovat… učili vás zaměňovat Lásku za
připoutanost k někomu, k něčemu.. a když jste připoutaní, nejste
svobodní… a Láska je Svoboda….Když připoutaný člověk předmět nebo objekt
připoutanosti ztratí, tedy je od něho osvobozen, začne prožívat utrpení…. A
mnohdy si myslí, že to že trpí, je známkou jak moc toho co ztratil miluje….to
je velký omyl… Láska je svobodná, Láska je radost, nikoliv utrpení, láska  je vděk…

Láska, pokud ji někdy skutečně cítíte, pokud je svobodná,
radostná, vděčná, Láska nemizí, Láska nekončí. Láska nekončí odchodem, či smrtí
vašeho domnělého objektu Lásky… Láska vlastně nesouvisí s žádným jiným
člověkem, než pouze s vámi. Láska buď ve vás žije, nebo nežije..Když ve
vás Láska žije, potom ji pociťujete ke všem a ke všemu, bez rozdílu toho, jak
se projevují a kde jsou. Máte třeba vedle sebe někoho, kdo je vám bližší než
jiní lidé, ale to neznamená, že k němu cítíte větší Lásku.. Lásku
nezměříte! To jen ten váš blízký člověk, tím, že jste s ním více, než
s ostatními, že má třeba stejnou krev jako vy, máte více souznící energie,
představte si to jako by si ty vaše energie na sebe prostě zvykly… a vy to
zaměňujete za Lásku… Ano, Láska mezi vámi také je, ale není jiná, než
k těm, kdo nejsou častěji ve vaší blízkosti…

Soucítění a Láska jsou vlastně jeden a ten samý proud té
nejčistší energie.

Kdo soucítí, ten současně pociťuje Lásku. Vnímá všechny
stejné jako sebe, svobodně, neodděleně, bez posuzování, připoutanosti a beze
strachu. Soucítící žije tak, aby neubližoval sobě ani druhým tím, že je nechá
sobě ubližovat. Soutícící dává všem právo na jejich prožitky a zkušenosti
s vědomím, že nic není lepší ani horší, prostě to je… Soucítící nikoho
nelituje, neobviňuje, nehodnotí ani nekritizuje.

Soucit přináší velikou úlevu, osvobození a skutečný pocit
Lásky. Máte příležitost soucit zakoušet, vnášet ho do svého života, doba je
tomu teď příznivá…

Rozvíjejte svůj soucit uvědomováním si toho, zač můžete být
každý den, každou hodinu, každou minutu vděční! Je toho skutečně dost!

Rozvíjejte svoji osmou čakru tím, že budete méně posuzovat,
méně očekávat, méně pochybovat.

Rozvíjejte svoji osmou čakru tím, že budete svobodně a
laskavě komunikovat s druhými.

Rozvíjejte svoji osmou čakru meditacemi, pobytem
v přírodě, svobodným dechem, vděkem.

Důvěřujte sami sobě, důvěřujte Životu, vše, co se vám
v životě přihodí je příležitostí k vašemu rozvoji!

 

S Láskou Dejvá Li