Andělský očistný kurz

Andělský očistný kurz

Lidská bytost je složitý nádherný celek, v němž vše souvisí se vším. My žijeme naše životy v podstatě velmi nevědomě, svojí nevědomostí o sobě samých, o souvislostech našeho života se připravujeme o své zdraví fyzické, jsme slabí psychicky,  potom nedokážeme vnímat život v jeho pestrosti, prožívat radost a celkově se cítit silní a jistí.  Nedaří v mnoha směrech: v práci, ve vztazích,… Tento kurz je cestou ke změnám v životě, které přinesou více celkového zdraví, potěšení, jistoty i úspěchu v životě.

Očistný kurz má za cíl  celkově posílit zdraví fyzické i duševní a to pomocí úpravy jídelníčku i způsobu přijímání potravy, pomocí pitného režimu i používáním himálajské soli očistit tělo od látek, které jej v podstatě zatěžují., ubírají nám energii, způsobují nemoci a celkově nám znepříjemňují život.

 Protože naše fyzické zdraví souvisí s naším psychickým stavem, se stavem energetickým, budeme posilovat naši psychiku pomocí meditačních cvičení, afirmacemi a mantrami a prací s našimi strachy, které si mnohdy ani neuvědomujeme a přesto nám znepříjemňují život.

Budeme také pročišťovat energetické dráhy a posilovat energetická centra pomocí dechových a energetických cvičení.

 Celý kurz bude probíhat na dvou úrovních:

 Na úrovni individuální každodenní práce na sobě formou stravování, jednoduchého cvičení fyzického i mentálního.

 Druhou úrovní bude společná práce při pravidelních setkáních všech účastníků kurzu, při kterých budeme meditovat, cvičit dechová i energetická cvičení, budeme si předávat zkušenosti a vzájemně se podporovat v tom, abychom linii nastavenou kurzem skutečně co nejvíce využili.

Setkání budou probíhat vždy jednou týdně a budou trvat cca 2 hodiny, celkem 12 setkání.

Základní kurz bude probíhat od konce září do Vánoc 2011.

Přihlášky na kurz prosím do 20. Září 2011, abychom se mohli sejít a domluvit se na termínech společných setkání.