Poselství Dejvá Li 3. 8. 2011

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  3. srpna 2011

Moji milovaní

Vstupujete do období, kdy začíná sklizeň. Vše, co jste zaseli, budete nyní sklízet.  Velice často zaséváte nevědomě. Proč nevědomě? Protože se neznáte, nedokážete vnímat vlastní myšlenky a pocity, více se zajímáte o svět kolem vás než  o sebe sama. Koho byste měli lépe poznat než sami sebe? Jak chcete poznat druhé a svět kolem vás, když neznáte sebe?

Více vám záleží na tom, jak vás vnímají a posuzují ostatní, než jak vnímáte vy sami sebe. Plníte očekávání druhých i když to je třeba proti vaší vlastní přirozenosti, proti vašim potřebám a přáním.

 A tak se ztrácí láska a vkrádá se do života křivda, zklamání, rozčarování, obviňování a potom je jen krůček k zlobě a nenávisti. Zloba a nenávist vytváří kolem vás pavučinu, skrze kterou se k vám nedostává láska. Jste potom jako moucha zapletená do pavučiny, čekající bezmocně, až ji pavouk pozře. Ale ten pavouk není někde mimo vás, ten je ve vás, ve vaší zlobě, nenávisti, i když ji potlačujete, stále ve vás žije a pomalu vás požírá formou nemocí, neúspěchů, nespokojenosti, strachů a kritiky. Toho pavouka se můžete zbavit, když ho v sobě odvážně začnete objevovat a vyhánět ho ze sebe pomocí posilování důvěry v život, v sebe sama, v posilování pokory a lásky, otevřenosti a pravdivosti ,posilováním vlastní citlivosti. Učte se obracet se do svého nitra a tam objevovat skutečné pocity, ty pocity nepotlačujte, vyjadřujte je včas a odvážně, ještě než se ve vás usadí a přetvoří se v kritiku, obviňování a výčitky.

Nejprve poznávejte sami sebe, své reakce, myšlenky, pocity, potřeby, přání a tužby. Potom hledejte cesty, jak to vše ve svém životě realizovat tak, aby váš život byl naplněn láskou, radostí, spokojeností, zdravím i materiální hojností.

Když jste byli dětmi, nenaučili vás  ti kdo vás vychovávali poznávat a vyjadřovat své skutečné pocity a potřeby. Naučili jste se je potlačovat a neprojevovat ani sobě ani druhým. A to si nesete dál životem. To jsou semena, která máte v sobě zaseta. A na základě toho potom sklízíte odpovídající úrodu.

Nyní je doba, kdy  to můžeme měnit . To staré zaseté prostě přijmout jako minulost a za tyto staré sklizně poděkovat, odložit je na kompost života, aby se rozpadly v prach a vrátily se do země.

I uprostřed léta můžete ještě začít set nová semínka, která mají šanci se ujmout, vzklíčit a vyrostou z nich zdravé krásné plody, které obohatí váš život. Zasévejte semínka pravdivosti  a otevřenosti vůči sobě, učte se rozeznávat své potřeby a přání, vyjadřujte je, věřte, že se naplní  a jděte cestou jejich naplňování. Dejte si právo na své potřeby a přání a dejte stejné právo ostatním. Potom bude vaše sklizeň bohatá láskou, radostí, zdravím, spokojeností, zkrátka hojností na všech úrovních.

Nezapomínejte přitom na děti, protože do dětí ta semínka vkládáte vy, svým přístupem k nim, zaséváte do nich semínka , tak jako je zaseli dospělí ve vašem dětství do vás. Zasévejte do dětí semínka lásky, vzájemného pochopení, rovnosti, otevřenosti a důvěry.  Děti jsou odkázany na vás dospělé po všech stránkách: vy tišíte jejich hlad i žízeň, vy je oblékáte, vy je uspáváte, vy jim nastavujete modely vzájemné komunikace, vy jim ukazujete co je správné a co ne, vy jim nastavujete to jak sebe sami vnímají. Máte velikou zodpovědnost vůči dětem. Buďte si toho stále vědomi a podle toho k dětem přistupujte. Aź dorostou, budou sklízet to, co vy jste do nich vložili a vy to také pocítíte.

Využijte prosím období zralého léta k tomu, aby světlo a jas naplňoval vaše životy a aby podzimní úroda bylo bohatá a kvalitní.

Já světelný průvodce Dejvá Li jsem tu stále s vámi a se mnou je tu spoustu andělů čekajících na to, až v ně uvěříte a požádáte je o pomoc.

S láskou Dejvá Li