Moxování jedna z forem akupunktury

Moxování  je velice starou osvědčenou léčivou procedurou využívající čisté přírodní prostředky. Při moxování dochází ke stimulování určitých bodů na těle pomocí bylinné moxy, nejčastěji pelyňkové. Moxa je tyčinka z usušených slisovaných bylin tvarem připomínající doutník. Před moxováním se moxa zapálí a přiblíží se ke stimulovanému místu. Působením tepla a doutnajících bylin dochází k vyrovnávání toku energií v našem těle. Pelyňková moxa vyzařuje silné léčivé substance a ovlivňuje příznivě ošetřovaný bod jako akupunktura. Moxování má velmi širokou možnost použití. Výborně pomáhá při rekonvalescenci po chronickcýh onemocněních, po operacích, při kožních onemocněních, při svalových křečích a křečových žilách, při dlouhohojících se ranách, při poúrazových stavech, při nízkém krevním tlaku, pocitech chladu v těle, při impotenci a depresivních stavech. Moxování se používá také k celkovému posílení imunity a jako prevence civilizačních chorob. Výborné je kombinování terapie šiatsu a moxování. Moxování se provádí jako cyklus,  doba jednoho moxování je 30 minut. Nejprve se klient zklidní pomocí dechových cvičení a relaxační hudby, potom následuje samotné moxování. Základní je 7 denní cyklus, i delší 10 denní nebo 15denní cyklus je možný. Konkrétní aplikování moxy a délka cyklu se stanovuje individuálně. Cena základního 7 denního cyklu moxování je 700kč.