Poselství Dejvá Li

Poselství  světelného průvodce Dejvá Li  5. června 2011

 

Milí naslouchající,

 

Nezapomínejte vnímat dary, které vám život dává každým dnem!

Vnímejte všechnu krásu kolem sebe otevřenýma očima, naslouchejte všem zvukům, hlasům, kolem sebe, pociťujte vůně, chutě, doteky, buďte citliví ke všemu a ke všem, nebojte se své citlivosti!

Učte se nakládat svojí citlivostí, přetvářejte svoji přecitlivělost, která vám způsobuje mnohdy bolest, zklamání a strach v opravdovou citlivost, která je sestrou soucitu.

Citlivost ve spojení se soucítěním vám dává skutečnou sílu. Sílu sdílení, sounáležitosti, jemnosti. Tato síla je zdrojem skutečné lásky, která nemá nic společného se lpěním, strachem, manipulací.

Láska citlivosti a soucítění je svobodná a zodpovědná.

Láska citlivosti a soucítění je uzdravující pro toho kdo ji žije i pro všechny ostatní bytosti.

Láska citlivosti a soucítění nic nežádá a proto tolik dostává.

Láska citlivosti a soucítění dává aniž by očekávala a proto je stále obdarovávána.

Láska citlivosti a soucítění přináší hojnost a požehnání.

Láska citlivosti a soucítění přináší mír a štěstí.

Láska citlivosti a soucítění přináší radost a zdraví.

Láska citlivosti a soucítění odpouští a miluje.

Učte se lásce citlivosti a soucítění, nacházejte ji ve svém srdci, ne ve své hlavě!

Vaše srdce je již nyní plné lásky citlivosti a soucítění, stačí se jí otevřít a ona vás zaplaví.

Zpomalte své kroky, zastavte se, ponořte se do svého srdce a dotkněte se alespoň na okamžik každý den lásky citlivosti a soucítění, zvykejte si na její vůni, zvuk, chuť, barvu i dotek, nasávejte ji do sebe a žijte ji!

Láska citlivosti a soucítění vás spojuje se všemi a se vším, žít lásku citlivosti a soucítění znamená rušit hranice a nepřátelství, žít lásku citlivosti a soucítění znamená být sám sebou a zároveň všemi a vším, žít bez omezení, zcela svobodně!

 

V lásce citlivosti a soucítění, Dejvá Li