Meditace pro nás pro Japonsko

 Pokud si přejeme žít šťastný radostný život plný hojnosti, nezbyde nám, než přejít z nastavení Já a okolí, ostatní, do nastavení Já jako součást celku. Tedy od Já k My…. A v kontextu toho co se odehrálo v posledních dnech v Japonsku nabízím všem společnou meditaci sdílenou na dálku. V neděli 13.3.2011 ve 20 hodin v klidu usednout, zklidnit mysl, zaměřit se do svého srdce, pohledem třeba na světlo svíčky a na základě dalajlamovy mantry: Dokud jsou oblaka, dokud jsou ptáci, dokud jsou cítící bytosti, kéž mám dost sil pomáhat zmírňovat jejich utrpení. Poslat lásku a soucítění do oblastí postižených živly. Touto meditací vyjádříme sounáležitost a zároveň vděčnost za dary života a tím pomůžeme následné obnově v souladu s vyšším řádem jehož i my jsme součástí.

Kéž jsou šťastny všechny cítící bytosti!