Numerologický a energetický význam data 22.2.2011

V úterý 22.2.2011 bude zajímavý den z hlediska numerologického a energetického. 2 nese energii harmonie, sdílení, celku, 1 nese energii já, teď, ostrost….. když se na celé datum podíváme z hlediska intuitivní numerologie, uvidíme následující:

My v harmonii s celkem v zájmu vyššího řádu sdílíme s ostatními teď sami sebe.

Možná bychom si mohli uvědomit jak tu jsme sice každý sám za sebe, ve svobodě a v rovnosti, ale také jako součást lidské rasy, která žije ve společnstvích. A tak bychom mohli rozpoznávat, že naše individuální zájmy by měly být v souladu se zájmy ostatních členů společenství a také že společenství jako takové není nic bez jednotlivých jeho členů. A nad tím vším je ještě to, že jsme součástí celé přírody a vesmíru, že tu nic nevlastníme, jen máme k dispozici a budeme z toho jak jsme s tím nakládali jednou skládat účty. Proto čiňme ostatním to, co bychom si přáli aby oni činili nám! A nedovolme nikomu aby nám ubližoval, neboť tím ubližujeme i sami sobě! Zkusme se v situacích, ky si nevíme rady položit otázku: Co by teď udělala láska?…..