Energie jedniček letošního listopadu

Letošní listopad přináší obzvášť silné energie očištění a nových začátků. Významná data 10.11.2010 a 11.11.2010 přinášejí energii urychlení procesů očšťování od toho, co nám brání jít cestou světla a lásky, zdraví a spokojenosti nejen na úrovni jednotlivců, ale i na úrovni společenstev lidí, států a celé Země.

Jedničkové energie jsou velmi silné a jako bič, který práskne zbavují nás temného, přežitého, již nepotřebného. Nemusíme se ran biče bát, protože pokud před ním neuhýbáme, ale jsme si vědomi toho, co nám prásnutí oznamuje a pokusíme se to využít ku svému růstu a také ku prospěchu ostatních, bude pro nás prásknutí bičem jen znamením a nemusí přijít bolest z jeho ran, ani následné šrámy. Pokud ale budeme lpět na tom starém, vlastně omezujícím, rány nás dostihnou a zažijeme bolest , jejíž příčinou budeme my sami.

Pokud zachytíme jedničkové energie listopadových dní a budeme konat v jejich souznění, to je: budeme hledat cesty k odstraňování starých emočních zátěží, budeme ukončovat to ,co máme ukončit bez zbytečného lpění a strachů, budeme otevírat své srdce světlu a lásce například meditacemi, svoji mysl otevřeme novým přístupům a pohledům, bude nám energie jedniček pomáhat.