Anděl strážný

Žijeme ve vysoce materiálně a technicky rozvinutém světě, neustále se vzděláváme, získáváme informace, ale velmi často ty informace nedokážeme správně uvědomit, pochopit jejich skutečný význam a také je neumíme používat k tomu, aby náš život byl více v radosti, zdraví a lásce…….

Nedávno jsem řídila auto, měla zapnuté radio jako takovou zvukovou clonu, ani jsem vlastně nevnímala co hrají nebo co říkají, bylo to jen lalalalblablabla…. a najednou mi z té mlhy zvuků vystoupila jasná věta: malá holčička vypadla z okna výškové budovy a dopadla na zem bez jediného zranění…..a potom zase jen to lalalalablalblabla

Proč zrovna tato jediná informace byla zachycena a uvědoměna? Já ji pochopila takto: ZASE TI UKAZUJÍ ŽE TU JSOU S NÁMI A POMÁHAJÍ!!!!!  Té malé holčičce pomohli jistě proto, že ještě není zasažena virem skepticismu a ještě má víru a naději ve svém srdci….. proto je ani nemusela prosit o pomoc, oni jsou stále s ní a šustí kolem ní svými jemnými křídly!

A co s tím my, nemocní skepticismem, nevírou a beznadějí, honbou za pomíjivými úsoěchy a materiálními statky? Máme možnost si uvědomit, že to, čemu veříme nám může pomáhat! Nikdy nám ale nepomůže něco, čemu nevěříme!

Věřme proto sobě, věřme andělům a žijme tak, jakoby každý den byl pro nás ten jediný, který máme k dispozici!

Kéž křídla nadělská šustí nad vašimi hlavami a vy jim nasloucháte!