Jak vnímat své nemoci: nespavost

V různých obdobích života se potřeba spánku mění, ale je jisté, že spánek potřebujeme všichni. Jistě nejde o to být líný a většinu života prospat, nadměrná potřeba spánku ukazuje také na nějaký problém…. Ale nespavost je velikým problémem, především, když trvá delší dobu. Spánek je k tomu, aby si odpočalo naše tělo, jeho fyziologické funkce se zpomalují a odpočívají i orgány. Ale i naše mysl si potřebuje odpočnout, neboť v bdělém stavu neustále pracuje, mnohdy bez toho, abychom to my byli schopni zaznamenat.

Pokud člověk trpí nespavostí, může to mít příčinu v tom, že se nedokáže odpoutat od událostí uplynulého dne, neumí vypnout rozumovou činnost a místo toho aby vše co se stalo přijal a ukončil, zabívá se tím místo spánku.

Další příčinou nespavosti je přílišná tendence sebekontroly, protože člověk nedokáže ukázat svému okolí svojí pravou tvář, bojí se vlastních stínů a toho, aby se neprojevily, když se přestane kontrolovat. Člověk se nedokáže uvolnit.

Také vnější okolnosti mohou působit nespavost: nevhodné prostředí, špatná teplota v místnosti, nevhodná postel, špatná strava, některé léky, alkohol a drogy….

Zcela jistě prostředkem k léčení nespavosti nejsou léky. Ty pouze navodí jakýsi stav podobný bezvědomí, ale kvalita tohoto spánku není dobrá a hrozí návyk na tyto látky.

Také strach ze smrti může způsobovat nespavost, protože noc a spánek může člověku smrt připomínat. Strach však nemá cemá cenu potlačovat, naopak přiznat sám sobě, že mám strach je prvním krokem k jeho nahrazení pocitem bezpečí. Často to však nezvládneme sami, potřebujeme pomoc při objevení strachu, jeho příčin a vzniku a nahrazování pocitem bezpečí.

Jednoduchým a účinným prostředkem k lepšímu usínání a kvalitnějšímu spánku je tato mantra. Použitá když s ulehneme na lůžko:

“ Děkuji za tento den, za vše co mi dal, za všechny prožitky a zkušenosti. Uzavírám tento den a odevzdávám se sladkému spánku.“