Energie úplňku 28.5.2010

Tento významný úplněk nastane 28.5.2010 v 1hodinu a 7 minut. V tento čas se přesune planeta Uran do znamení Berana a setrvá zde do roku 2018.

Tento úplněk bude významný tím, že nám přináší energie nové, takové, které mají moc pozvednout naše vědomí do vyšších úrovní, čerpat nám moudrost a používat ji k rozvoji harmonického života na této planetě. Tento úplněk nám přinese energie, které nám pomoh zbavovat se strachu a tak se osvobozovat od starých vzorců, závislostí a omezení. Velmi důležité bude jak se dokážeme těmto silným energiím otevřít a zda budeme ke všemu přistupovat s čistými úmysly. Bude nám napomáhat uvědomovat si sebe sam, svou životní cestu a poslání a bez obav s otevřeným srdcem po ní jít.

Doporučuji všem, kdo si přejí využít energii tohoho úplňku meditovat na světlo v srdci, na otevření se lásce a vděčnosti.  Nejvhodnější doba k této meditaci je v čase co nejbližším přímo úplňku, ale určitě bude ku prospěchu meditace v jakoukoliv dobu. Pokud by se někdo chtěl připojit k meditaci na dálku, budu meditovat 27.5.2010 ve 20,30h  a 28.5.2010 v 6,30h….stačí se v tuto dobu v klidu posadit, provést několik nádechů a výdechů, potom s čistým úmyslem se bez usilování připojit k meditaci. Meditace bude probíhat asi 15 minut. Po skončení meditace je dobré poděkovat sobě a všem, kdo se jí účastnili a popřát všem  cítícím bytostem světlo a lásku.