Energie dubna 2010

Letošní duben je z hlediska energetického velice silný zvláštní měsíc. Přináší nám energie očišťování, oprošťování od starého, překonaného, ukončeného. Učí nás rozlišovat podstatné a nepodstatné, zbavovat se strachu a pochybností, naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nastupovat pozvolna cestu sdílení, sounáležitosti, ucelenosti a světla.
To vše probíhá velice silně a rychle, nutí nás to nebýt líní, nestát na místě a nedržet se starých modelů myšlení, cítění a konání.
Malé děti ve své čistotě jsou tomu daleko více otevřeny než my dospělí a tak můžeme tím, že budeme děti více sledovat, komunikovat s nimi, navazovat kontakt se svojí světelnou podstatou…..
Silné bude novoluní 14.4.2010. Jeho energie nese zesílení tendencí zbavení se starého, toho co nás svazuje a brzdí. Proto je vhodné tento den udělat tělesnou očistu pomocí zeleninového půstu a očistu naší mysli jednoduchým cvičením na zklidnění mysli. Stačí se posadit, zklidnit se, zaměřit se na sledování vlastního dechu, pocítit vděk a ponořit se do svého srdce, pocítít tam lásku a světlo. Tak setrvat několik minut.
Další významný den bude 18.4.2010 kdy bychom si měli uvědomit, že my jako jednotlivci tu jsme pouze jako součást většího celku a že pokud budeme prosazovat svůj individuální zájem v rozporu se zájmem celku, nepřinese nám to prospěch ale ztrátu.
22.4.2010 je den v energiích spolupráce, sdílení, setkání, celku a společenství.
28.4.2010 je úplněk, který nám přinese léčivé energie pro naše tělo i duši, je vhodný rýžový půst, dechová cvičení, meditace, prociťování důvěry ve vyšší vedení, radosti a vděku za vše co nám život přináší.
Letošní duben je skutečně měsícem výzev, šancí a zázraků, dejme jim volnost, aby vstoupily do našeho života.