Proč využíváme prvky čínských cvičení v harmonizačních kurzech

Když jsem byla před několika lety v Číně, vídala jsem tam v různou denní dobu a na nejrůznějších místech skupiny lidí, kteří prováděli takové zvláštní pomalé ladné pohyby. Někdy to bylo na parkovišti mezi mrakodrapy, jindy v parku, další zase cvičili na volných plochách Zakázaného města…..Byli to lidé nejrůznějšího věku, od dětí až po stařečky a stařenky. Nebyli domluveni, nikdo je neřídil, jak přicházeli, připojovali se k cvičícím, potom zase odcházeli, bylo to úžasné, sledovala jsem je jako u vytržení. Ty pohyby, které dělali, byly cviky qigong a taichi…..

Čínská kultura je nejstarší dodnes existující kulturou. První cviky podle legend prováděli mniši, kteří napodobovali pohyby zvířat…jelena, tygra,medvěda, opice a ptáka.  Cviky nepůsobí pouze na svaly a klouby, ale na člověka jako na celek. Podle čínské filozofie spolu vše souvisí. Všechny věci se projevují ve dvou formách / muž, žena – den, noc – teplo, chlad – měkký, tvrdý ……. jin, jang. Energie musí proudit, aby mohla působit. Harmonie představuje pohyb, nikoliv ustrnutí. Fyzická nemoc je neoddělitelně spojená s duševně duchovními problémy.Tělo, duše a duch nejsou pouze propojeny, ale tvoří jednotu. Pokud přijde nemoc, neonemocní tělo, nebo duše, ale člověk. Cviky qigongu a taichi  působí pozitivně na člověka jako na celek. Důležitým principem cvičení je vědomé soustředění na cvičení. Bez koncentrace je cvičení neúčinné. Cvičení propojuje dech, pohyb a koncentraci.  Časem, když cvičíme, vlastně meditujeme.

Cvičení qigong a taichi uvolňuje proudění životních energií, zklidňuje mysl a učí nás přirozenému dýchání a pohybům, které podporují naše fyzické i psychické zdraví. Staré čínské přísloví praví: “ Dobrý lékař nemá žádné pacienty.“ Podstatou čínské medicíny je prevence. A takovou prevencí je cvičení qigongu a taichi.