Zlatá brána otevřena

V období od 8.8. do 28.8. 2009 je otevřen prostor Sluneční brány, světla, které pomáhá  nám lidským bytostem zbavovat se toho, co nás zatěžuje energiemi, které působí oslabování na úrovni mentální, fyzické a energetické, což se potom projevuje jako fyzické nemoci, nesoulad v životě,  prožívání strachů, zloby, negativních emocí.

Máme možnost využít tohoto období k tomu, abychom vyrovnali to, co máme v životě neurovnané, jako jsou nevyřešené vztahy s druhými lidmi,  prožívání pocitů křivdy, viny,nespokojenost v práci, nevyváženost v životním způsobu – ve stravování, pohybu, odpočinku,….

Nynější období je vhodné k tomu, abychom dělali odpuštění, sami sobě i ostatním, abychom se učili žít harmonické vztahy, abychom se učili přijímat druhé takové, jací jsou, abychom nežili v očekáváních a tím se nepropadali do zklamání, abychom nežili ve strachu ale v radosti.

Toto období trvá do 28.8.2009, není třeba spěchat a snažit se řešit věci silou, stačí se učit zklidňovat mysl, zaměřovat se na to, co nám je příjemné, co nás těší a neplýtvat energií a časem na to, co nám je nepříjemné, co nám působí bolest, strach, ….. budhisté na to mají hezké úsloví: “ chcešli změnit svět, změň sebe!“

Máme také nyní velikou šanci získávat informace ze skutečných zdrojů moudrosti a vědění, učit se je využívat ku prospěchu svému i ostatních…… „přej si vždy to nejlepší pro sebe i pro své bližní, nesnaž se soudit druhé, neboť tím soudíš i sám sebe“..…. praví stará moudrost

Měli bychom si uvědomit, že druzí jsou tu vždy pro to, abychom se prostřednictvím komunikace s nimi dále rozvíjeli a obohacovali…… tvůj nepřítel je tvůj nejlepší učitel…….stojí v budhistických textech……“je jednoduché mít spoustu kamarádů, jsili zdarvý a bohatý, je velikým štěstím, mášli jednoho přítele, jsili nemocný a chudý“……“zkus rozpoznat, kdo je přítelem tvých výhod a kdo je skutečným tvým přítelem“…….“miluj bližního svého, jako sebe sama“…..jen když se naučíš milovat sebe, budeš schopen mít rád ostatní“……..ne podle slov budu tě soudit, ale podle tvých skutků“…je mnoho staré moudrosti, máme kde čerpat, ale nestačí informace získávat, ale žít podle nich. V tom je jejich síla. Je doba, kdybychom se měli učit propojovat svou mysl, své vědění se svým srdcem….“ mysli srdcem, konej rozumem a budeš žít ve světle, budeš světlem druhým“

Velice vhodné pro toto období jsou meditace na světlo