Dalajlamova modlitba

Dokud existují oblaka, dokud existují cítící bytosti,

kéž mám dost síly pomáhat jim zmenšovat jejich utrpení