Ukotvení, uzemění

Jsme bytosti z masa a kostí, fyzicky jsme součástí přírody, pro vnitřní pocit ukotvení potřebujeme cítit uzemění, stát pevně nohama na zemi. Umět prožívat přítomný okamžik, neunikat někam do minulosti, ani neulétat do budoucnosti.

Jednoduché cvičení nám pomůže uzemňovat se.

Postavíme se na zem tak, abychom stáli chodidly na šířku pánve, palce nohou míří nepatrně ven, v kotnících, kolenou ani kyčlích nenáme napětí, ruce zvolna visí podél těla, páteř máme vzpřímenou, pánev lehce podsazenou, spodek břicha vtažený dovnitř. Dýcháme pravidelně, sledujeme vlastní dech a pomalu své vědomí zaměříme na chodidla, až pociťujeme, že z chodidel nám vrůstají kořeny do nitra Země, odkud čerpáme energii. V mysli  si představujeme, že skrze kořeny nám proudí energie do nohou, do celého těla, do každičké buňky. Necháme energii chvíli proudit a nezapomeneme, abychom si ze Země vzali jen tolik, kolik je pro nás i pro Zemi prospěšné. Nakonec třikrát vydatně vydechneme ústy, pomalu odlepíme chodidla od země, ukončíme cvičení.