Připravované kurzy pro děti v mateřských školách

Pro příští školní rok jsou opět připraveny kurzy pro děti v mateřských školách.  Pro děti bez rozdílu věku je určen kurz Cvičíme s malými indiány, ve kterém si děti osvojují základní pohybové a rytmické dovednosti, pomocí pohybových her zlepšují svoji obratnost, učí se správnému dýchání a držení těla, učí se jednoduchá uvolňovací cvičení.

Pro děti předškolního věku je určen kurz Cesta malého hada, ve kterém si děti osvojují  kyneziologická a energetická cvičení, pomocí níž se zlepšuje jejich soustředěnost, koncentrace, komunikace a učí se jednoduché relaxační a harmonizační techniky, které jim usnadňují učení a s tím související psychickou zátěž.