Andělské cesty

Andělé jsou bytosti, které málokdo z nás lidí je schopen vidět pouhým okem, ale které vidí mnoho malých dětí, my velcí, když se zcela ztišíme, může se nám podařit uslyšet šum jejich křídel. Jednoduše řečeno jsou andělé pomocníčci. Jejich posláním je pomáhat nám lidským bytostem, ale pomáhají jen těm kdo věří v jejich existenci. To má logiku. Nemůže nám pomoci něco, v jehož existenci nevěříme. Dítě kráčí po cestách života s otevřenýma očima i srdcem, staví si bábovičky, které vzápětí rozplácne, aby postavilo nové, tančí s vílami a mluví se skřítky. My velcí často pro vytyčený cíl, za kterým se ženeme nedokážeme vychutnat prožitek z cesty k tomuto cíli. Tím se ochuzujeme a zužujeme si zorné pole, jímž vnímáme život. Cest je nekonečně mnoho a přes jejich rozličnost, všechny vedou k jednomu konečnému cíli, poznání sebe sama.

Andělské cesty jsou cesty, které vedou nejen po silnicích, chodnících, hřištích, turistickými stezkami. Andělské cesty jsou cesty do srdce a do duše. Pokud dokážeme spojit cesty fyzické a andělské, můžeme se přiblížit k pocitu ucelenosti, štěstí a harmonie a zdraví.

Proto jsou kurzy projektu Náš anděl nazvány cestami, jsou to cesty, které nám pomáhají přivést nás k sobě a když dojdeme k sobě, jsme připraveni dojít i k ostatním lidem.

Cesta rovnováhy – kondiční a relaxační cvičení pro ženy. S pomocí příjemné hudby, lehce dynamické cvičení, protažení, posílení, uvolnění a především radost z pohybu

Cesta radosti – intuitivní harmonizační  a kondiční tanec pro ženy. Hudba, rytmus, přirozený pohyb, spontaneita, relax, pomocí pohybu prožíváme polohu divošky i meditační polohu naší osobnosti

Cesta svinutého hada – bioenergetická cvičení, práce s energetickými centry, s dechem, relaxační a meditační cvičení. Spojení fyzických  cvičení s harmonizací těla i mysli

Cesta za světlem – harmonizační cvičení s prvky  čikung a taichi, meditační cvičení, práce s myslí, učení se prožívání emocí

Cesta malého lotosu – harmonizační cvičení pro děti od 10 let, prvky Taichi, relaxační a kyneziologická cvičení napomáhající zlepšovat komunikaci, koncentraci, vyrovnávají činnost obou mozkových hemisfér a tím i učení, celkový fyzický a psychický stav dětí.

Cesta  spolu – děti od 5 let a jejich rodiče se společně zábavnou formou učí cvičení s prvky Taichi, dechová a relaxační cvičení, rozvíjí obratnost a pohybové schopnosti, zlepšují vzájemnou komunikaci

Cesta křídel – harmonizační cvičení pro maminky a děti od 1 roku, děti pod ochrannými křídly maminek rozvíjejí své pohybové schopnosti, učí se rytmickému cítění, hrají pohybové hry, maminky se učí intuitivní masáži dětí, v části hodiny se věnují vlastnímu harmonizačnímu cvičení