Archetypální čísla 12 a 13 a čakry

Mnoho starých moudrostí nám sděluje, že celistvost lidské duše je složena z 12 základních emergií, které se snoubí v energii třinácté. Ve starých mýtech se opakovaně setkáváme s čísly 12 a 13. 12 bohů stojí v kruhu kolem staroegyptského boha osirise. 12 mužů doprovázelo Odysea na jeho cestě. Herkules splnil 12 úkolů, než získal svobodu. Ježíš měl 12 učwdníků. Toto víření 12 kolem jednoho se odráží také v astronomických a astrologických  cyklech. 1 rok vytváří 12 měsíců. Kruh zvěrikruhu vytváří 12 znamení.  Také čaker, energetických center, je 12, dohromady vytvářejí jeden dokonalý celek, 13. pole  plného vědomí dokonalé jednoty. Nad osobnostní soustavou 7 čaker je ještě 5 čaker transpersonálních.

1. kořenová čakra souvisí s vědomím si sebe sama, s vědomím, že já sám jsem tvůrcem svého života.  A z toho plynoucí pocit bezpečí.Pokud je tato čakra špatně rozvinutá, převládá v člověku pocit izolovanosti, v centru jeho pozornosti stojí uspokojování materiálních potřeb.

2. čakra, křížová, souvisí s dosahováním slasti, je základnou fyzického vztahu ke světu. Je to, co jsme schopni udělat k dosažení slasti. Nerovnováha v této čakře způsobuje různé závislosti, neustálé srovnávání s druhými, pocity nedostatečnosti.

3.čakra, solar plexus, je centrem tělesné síly související s vůlí, tvořivostí, pomáhá nám sdělit ostatním jací jsme. Nerovnováha v této čakře se projeví jako neschopnost sdělit okolnímu světu jaký jsem.

Tyto tři spodní čakry souvisí s bezpečím, sexem, mocí.

4.čakra, srdeční, je uprostřed, mezi 3 čakrami spodními a 3 vrchními, zde začíná integrace fyzické  zkušenosti a duchovním vědomím. Úkolem 4. čakry je vyjadřovat lásku, jako nejmocnější sílu Vesmíru. Vyváženost této čakry nám dovoluje prožívat život v radosti z dávání i braní.

5. krční čakra souvisí s komunikací, kreativitou,se sebevyjádřením. Náš hlas by měl být vždy pravdivý, co řekneme a uděláme by mělo oslovit druhé láskyplnou pravdivostí.

6.čakra třetího oka nám umožňuje získat vhled do sebe samých i do Vyššího světa, souvisí s intuicí. Rozvinutá 6. čakra nám umožňuje vnímat život tak, že nic se neděje náhodou, vše souvisí se vším a vše má svůj význam a cíl.

7. čakra korunní pokud je probuzená nám pomáhá vnímat Vesmír jako jeden propojený celek, jehož jsme dokonalou součástí. Zbavuje nás osamoceného bytí, dává nám prožitek jednoty skrze projevy mnohosti.

Vedlejší čakra týlu pomáhá zvyšovat vibrace, dává nám možnost sjednotit individuální obraz jsoucna s obrazem kolektivním, sjednotit vnitřní a vnější pohled na život a svět.

8. čakra univerzálního srdce je mostem mezi vnímání založeném na Já a vnímáním vyšším. Vyjadřuje ji schopnost soucítění, nepodmíněná láska. Leží mezi srdeční a krční čakrou.

9.čakra se nazívá zemní hvězda a leží asi dlaň pod chodidly. Poskytuje nám intenzívní spojení se Zemí.

10. čakra je asi dlaň nad hlavou, spojuje nás s energií skupinové duše , která tvoří vědomí celé sluneční soustavy.

11.čakra je asi 30 cm nad temenem hlavy a spojuje nás s galaktickým vědomím.

12. čakra je asi 90 cm nad hlavou, spojuje nás s vědomím jednoty celého Vesmíru, přínáší nám schopnost rozpomenutí kdo skutečně jsme.

Těchto 12 čaker společně vytváří 13. dokonalý celek Vesmíru projevujícího se v mnohosti forem a projevů.