Meditace na světlo

Meditace na světlo je jednoduchá účinná cesta k vnitřnímu klidu a  psychickému i fyzickému zdraví. Nejlépe je začínat den touto meditací, ale kdykoliv si na ni najdu čas, vždy mi prospěje. A pokud se naučím klidu a vyrovnanosti já, začne to působit i na mé okolí a odtud se to zase vrátí ke mě. Vše souvisí se vším a zákon zachování energie funguje ve všech úrovních života.

Sednu si tak, abych si nekřížila ruce ani nohy, páteř byla držena zpříma ne však křečovitě, zahledím se na pomyslný bod někde před sebou, rozostřím zrak. Chvilku sleduji vlastní dech, až se moje mysl vyčistí, tělo uvolní. Potom si ve středu hrdníku v místě, kde je prsní kost představuji světlo, které z tohoto místa vyzařuje. Světlo září stále víc, prozařuje celé moje tělo, každou jeho část, až vyzařuje do mého okolí. Zůstanu chvilku sedět a vnímat vyzařování světla, potom si tento pocit uchovám v mysli, třikrát vydechnu ústy, zostřím zrak a pomalu rozhýbu jednotlivé části těla.