Úskalí světa propojeného sdělovacími prostředky

 Něco mi říká, abych vyjádřila svůj názor na současné informace o šíření prasečí chřipky. Moje babička říkávala, že nejhorší je smrt z vyděšení. Ano, strach má ohromnou schopnost zbavit člověka nejen psychické, ale i fyzické energie, tedy ho oslabit a oslabený člověk podlehne snáze nemoci. Nemoci byly jsou a budou, jsou staré jako lidstvo samé, až nebude lidstvo, nebudou mu hrozit nemoci. Ochranou proti nemocem není zavírání očí před určitým nebezpečím, ale určitě nám prospěje zodpovědné chování a zachování rozumného odstupu od informací šířících téměř paniku.

Na druhé straně nám asi i informace o nákaze původem ze zvířat napovídá, abychom se zamysleli nad tím, že my jako lidský druh skutečně jsme jen součástí přírody a že se jako součást přírody máme chovat. Pokud se naším nerozumným chováním stane to, že zmizí živočichové, rostlinstvo, vody, vzduch, zmizíme i my, nic nám nepomohou milionová konta ani majetky……. pokud ale zmizíme z povrchu zemského my, jako druh, živočichům, rostlinám, vodám i vzduchu se uleví, my jim chybět nebudeme…..

Celou historií lidstva se táhnou různé epidemie, vždy při nich určité množství lidí zemřelo, ale většina přežila. Věřím, že převládne zdravý rozum a vědomí toho, že příroda a živočichové, třeba i ta prasata, na jejichž mase si tak pochutnáváme nejsou ani nebezpečím, ani pouhou potravou, ale živými bytostmi na určitém stupni potravinového řetězce a tak se budeme chovat jako myslící a rozumná součást jednoho úžasného celku jímž je naše Země a celý vesmír.

Pokud budeme do vesmíru vysílat důvěru v to, že rozumné, vstřícné, pokorné  a láskyplné chování ke všem projevům života je cestou ke spokojenosti a zdraví, určitě to propěje nám samým i ostaním bytostem. Podle skutků bude tě soudit píše se v jedné staré knize…. usilujme o to, aby naše skutky byly v souladu s prospěchem ostatních cítících bytostí.