Když jdeš duchovní cestou….Eduard Tomáš

Významná postava našeho duchovního probuzení, doktor Eduard Tomáš po celý život ukazoval hledajícím jak jít duchovní cestou.

Rozdávej lidem dobro, nezapomeň však, že rozdat můžeš jen to co sám máš…

Setkášli se se zlem, uchovej si uvnitř klid a požádej dobro o pomoc a snaž se čelit zlu dobrem. Nikdy neztrácej naději ve vítězství  dobra, nekritizuj, neprojevuj nesouhlas a hněv. Zlo a jeho projevy jsou jen dočasné, dobro je věčné.