Co nám radí slunce a hvězdy

23.10.2008 Slunce vstupuje do Štíra. Následujících 30 dní pod vlivem Štíra přináší velké možnosti v oblasti poznávání sama sebe a širších souvislostí naší existence. Pozor však abychom při tom nezabředli do umanutosti,  falešného novátorství a neochotě naslouchat vnitřnímu vedení. Měli bychom být zodpovědní, mít smysl pro řád a využívat v řešení situací vlastní zkušenosti. V období mezi 25. a 28.10. pocítíme příliv energie a tvořivosti. Od 29. do 31.10. je jednodušší dát do souladu rozum a cit a  pomocí intuice vycítit věci budoucí. Je čas vhodný pro studium a rozšiřování poznání v oblasti materiální i duchovní. Doba je nakloněna cestování a výletům.