Poradenství v oblasti zdravé životosprávy

Na základě osobního pohovoru zmapujeme Vaše stravovací, pohybové, a další návyky, Vaše subjektivní hodnocení zdravotního stavu, zformulujeme si konkrétní problém, který chcete řešit. Potom navrhneme úpravu jídelníčku, včetně doporučení receptů, pohybových aktivit, které povedou ke zlepšení stavu.