Učit se domlouvat je veliké umění…

Velice často řeším s lidmi konflikty ve vztazích, které vlastně  vznikají z úplně bizardních důvodů, protože vznikají proto, že lidé vidí jen úzkým průzorem a nemají snahu podívat se na ty druhé z určitého odstupu, že vše vnímají jen z vlastního úhlu pohledu , vše si berou osobně a jsou neustále v roli obětí, cítí se ohroženi a ukřivděni… prostor pro domluvu a dohodu je minimální….nemáš stený názor jako já, nemáš mě rád… to je taková divná mantra dneška….

Vlastně jakmile se hned neshodnou, mají sklony řešit situaci rozchodem. A pokud ve vztahu jsou i děti, je to zcela destruktivní, sobecké a zbytečné. O tom jsem přesvědčena.

Rozejít se s partnerem, který je skutečně agresívní, úchylný, ano… vzít pár nezbytných věcí a utéci.

Ale rozcházet se hned, když nemáme shodný názor, neshodneme se na hodnotách, na výchově dítěte , nemluvíme o tom spolu, nehledáme to, co nás spojuje, ale to , co nás rozděluje… je špatné východisko.

Rozchod je jednoduché, ale špatné řešení.

Dnes je zcela jednoduché se rozejít, rozvést se…. po formální  a právní stránce i z hlediska postojů společnosti….. a tak se lidé unáhleně rozcházejí a rozvádějí, nehledají cesty jak se domluvit, jak se pochopit a přijmout, že nemusíme mít na vše stejný názor a přesto můžeme spolu žít a mít se rádi….

A jak spolu nemumějí komunikovat partneři, tak spolu neumějí komunikovat kolegové a v práci, politici, státníci… a zmatek narůstá… jen každý z nás to může měnit…. měnit sám sebe, své pohledy, postoje,  slova, činy..zkusme to!!!! Aloha!

.