Období Panny, jak nás asi ovlivní….

23. srpna začíná obodobí Panny – Slunce bude měsíc v tomto postavení.

Energie Panny může přinést poněkud přehnané reakce některých lidí v oblasti strachu o zdraví, především v souvislosti s coronou…. můžeme očekávat zmatky v zaujímání postojů k pravidlům kontaktů mezi lidmi, možná další zbytečná zmatečná opatřená, také rozporuplné názory na situaci a přehaný důraz na hygienická opatření, ísto toho, aby se lidé zaměřovali na přitozené posilování obranyschopnosti organizmu. 

Důraz na detaily může zbytečně překrávat širší pohled na problémy a jejich řešení.

Toto vše můžeme vyrovnávat tím, že budeme stát pevně nohama na Zemi, že budeme používat zdravý rozum a nebudeme dělat unáhlené závěry a nebudeme  jednat zbrkle.

Také bude dobré, když se budeme učit nakládat s tím, že děláme chyby, že je dělají druzí, pracovat s odpuštěním sobě i druhým. Když se nám to bude dařit, velice si tím prospějeme…..

Přeji Vám příjemný konec prázdnin a začátek školního roku.